Політика безпеки

    Сайт поважає ваше право і дотримується конфіденційність при заповненні, передачі і зберіганні ваших конфіденційних відомостей. Розміщення заявки на сайті означає Вашу згоду на обробку даних. Під персональними даними мається на увазі інформація, що відноситься до суб'єкта персональних даних, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адреса, контактні реквізити (телефон, адреса електронної пошти), сімейне, майновий стан та інші дані. Метою обробки персональних даних є надання сайтом послуг. У разі відкликання згоди на обробку своїх персональних даних ми зобов'язуємося видалити Ваші персональні дані в строк не пізніше 3 робочих днів. Відкликання згоди можна відправити в електронному вигляді на нашу електронну адресу.